Energieffektiva lösningar


Solskyddet har fått en betydande roll i hem och offentlig miljö i takt med att intresset för energieffektivisering och miljöfrågor ökar. Stora glaspartier och glaskomplex ställer höga krav på solskydd som reglerar solenergin. Att installera solskydd är en enkel åtgärd till en relativt låg kostnad som sparar både pengar och naturresurser. Från att ha varit en produkt som endast skyddar från ljuset har produkterna utvecklats till att reducera värme, motverka kallras, fungera som insynsskydd och så vidare.


Kontroll över solljuset


Det naturliga dagsljuset som förändras under dagen stimulerar våra sinnen och verkar positivt på dygnsrytmen. Studier visar bland annat att solljuset förbättrar elevers välbefinnande, vakenhet och resultat. Det råder alltså inga tveksamheter om att en lagom mängd solljus gör oss både gladare och mer alerta. Så varför ska då vi nordbor med begränsad tillgång till naturligt ljus under stor del av året, ytterligare begränsa tillgången med solskydd? Jo, för lösningen är inte att avskärma oss från solen utan att kontrollera ljuset. Med rätt solskydd är det du som bestämmer när, var och hur mycket solljus och värme som ska släppas in. Vi ger dig möjligheten att välja.

Utgå från resultatet

Vilken produkt man väljer beror dels på i vilken typ av miljö den ska placeras, dels på det önskade resultatet. Fråga dig själv vad det är du vill uppnå. Är det enbart att kunna reglera ljusinsläppet? Eller är det att kunna sitta på kontoret en solig eftermiddag i juni utan att svetten rinner? Eller att få äta middag tillsammans med familjen, ifred från nyfikna blickar? Rätt solskydd oavsett miljö ger dig de bästa förutsättningarna till att skapa en behaglig inomhusmiljö. Dessutom har solskydd en positiv påverkan på energibesparingen genom minskad användning av kylaggregat och sänkt belysning.