Arkitektservice

Vi är din leverantör av solskyddsprodukter

Full kontroll över alla led i produktionen gör att vi kan leverera skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Är du arkitekt?

Arkitektservice och projektsupport för solavskärmning

Markisol kan oavsett storlek på projekt, nybyggnation, renovering eller bara åtgärder för att minska solenergiinstrålningen, begränsa bländning etc. bistå med att föreslå olika lösningar och konstruktioner vare sig det gäller utvändiga – invändiga – mellanglas – inbyggda – fasta eller rörliga solavskärmningar och eller bara styrning och automatik.

Vägledande g-värde beräkningar av solavskärmningar i kombination med olika glasuppbyggnader för att redovisar effekten av en eller flera föreslagna solavskärmningsåtgärder och jämförelse mellan olika vävars egenskaper.

Tillhandahålla prover, produktbeskrivningar, tekniska beskrivningar, principskisser för styrning och automatik, samt vävar och textilier oberoende av fabrikat.